*/?>

Zoek in onze webshop

Dakrandbeveiliging tekst

Dakrandbeveiliging

Wettelijk verplicht boven 2,5 meter

Dakranden dienen ALTIJD beveiligd te worden als het dakvlak meer dan 2,5 meter hoog is (ongeacht de keuze van het systeem), moet langs de werkplek aan beide zijden 4 meter uitsteken en zal een minimale lengte hebben van 8 meter. Dus ook 4 meter aan weerszijden van de toegang (ladder), 4 meter aan weerszijden van een ladderlift en/of stortkoker.

Langs de randen waar geen dakrandbeveiliging aanwezig is moet een markering aangebracht worden op 4 meter vanaf de rand (met bijvoorbeeld de bekende rood/witte linten). Binnen deze zone mogen zich geen mensen begeven.

Het is van essentieel belang dat de verplaatsbare beveiliging volgens de voorschriften van de leverancier worden geplaatst.

Het leuningwerk moet minimaal 1 meter uitsteken boven het werkvlak en de opening van de leuning zal beperkt blijven tot maximaal 47 centimeter

Met betrekking tot beleidsregel 3.16, lid 6b:

Hekwerken c.q. randbeveiligingen worden doelmatig aangemerkt indien: ten aanzien van de sterkte zij niet bezwijken bij een ongunstige plaats aangebrachte neerwaartse belasting van 1,25 kN (kilonewton) en de leuning daarbij niet verder doorbuigt dan 5.0 cm en zij zijdelings niet meer dan 3,5 cm doorbuigen en niet worden verplaatst bij een horizontale belasting van 0.3 kN (kilonewton).

Vlutters Tools & Safety logo
Vlutters Tools & Safety
Copyright © Soprema NL B.V. - Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring | Cookieverklaring

Sitemap

Siteindex

Designpro.nl - Z-IM.nl